In een zorginstelling

In een zorginstelling

‘De zorg loopt over’ wordt vaker gezegd. Beroepskrachten hebben zo veel om handen, dat het doen van leuke dingen er soms bij inschiet. Vrijwilligers zijn om deze reden goud waard in de zorg. Anders dan professionals hebben zij wel de ruimte om tijd vrij te maken voor een spelletje, het drinken van een kop koffie of voor het maken van een wandeling. Die persoonlijke aandacht maakt niet alleen iemands dag, maar zeker ook het verschil.

In onze gemeente kan je als vrijwilliger bij instellingen van Pieter van Foreest, Ipse de Bruggen en een aantal woonzorgboerderijen terecht.

Respijtzorg

Respijtzorg

Zorgen voor iemand anders is vaak zwaar en intensief. Soms heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig. Als respijtzorgvrijwilliger neem je tijdelijk de zorg over van een mantelzorger. Zo kan hij of zij even op adem komen.

Bij respijtzorg horen geen zorgtaken, maar gezelligheid en gezelschap. Je kunt bijvoorbeeld samen met de hulpvrager een stukje fietsen, spelletje spelen of lekker gaan kletsen. Zie je het zitten om respijtzorgvrijwilliger worden? Wij van de SWOP helpen je graag verder.

Terminale zorg

Terminale zorg

Als het einde van iemands leven in zicht komt, wordt de behoefte aan een luisterend oor en praktische ondersteuning vaak steeds groter. Niet alleen bij degene die gaat sterven, maar ook bij diens naasten. Als Vrijwilliger Terminale Zorg biedt je ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Wil je graag helpen in de laatste levensfase? Bij ons, de SWOP, kun je terecht.

Landelijke organisaties

Landelijke organisaties

Wie als vrijwilliger graag zijn steentje bijdraagt in de gezondheidszorg, kan ook bij verschillende landelijke stichtingen terecht. De Alzheimer Stichting, het Rode Kruis, het Reumafonds en de Nierstichting opereren ook op lokaal niveau. Zo zijn ze altijd op zoek naar vrijwilligers voor collectes, administratieve taken en informatievoorziening.