Vluchtelingen in onze gemeente

Na een periode van wachten in het asielzoekerscentrum (AZC) wordt de aanvraag van de asielzoeker voor een verblijfsvergunning af- of goedgekeurd. Wanneer een verblijfvergunning wordt goedgekeurd spreken we van een statushouder. De statushouder wordt vervolgens gekoppeld aan een gemeente en krijgt een woning aangewezen in de desbetreffende gemeente, vanaf dat moment start het begeleidings- / ondersteuningsproces bij de SWOP.

De maatschappelijk begeleiders maken de statushouders zoveel mogelijk wegwijs in onze samenleving. Zo geven zij verschillende workshops zoals het door de overheid verplicht gestelde participatie-verklaringstraject. Ook bieden zij ondersteuning bij lopende zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), denk hierbij aan lopende gezinsherenigingen en het verlengen van verblijfsdocumenten. √Čn ze houden een jaar lang wekelijks spreekuren om te helpen op allerlei gebieden, zoals:

  • Het zoeken naar scholen voor de kinderen.
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het uitleggen van brieven
  • Het aanvragen van toeslagen etc.

Indien nodig worden deze activiteiten ondersteund door onze tolken.

Wil je meer weten? Of wil je graag als vrijwilliger aan de slag? Neem contact met ons op.

  • Tim Blom

    Interview met Tim Blom

    Tim Blom is maatschappelijk begeleider. "Ik geef statushouders graag het steuntje in de rug dat ik zelf ook ooit kreeg.".