Vrijwilligers

Doelstelling
De SWOP heeft als doel het welzijn van kwetsbare inwoners in Pijnacker-Nootdorp te bevorderen. Daarbij worden zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal gesteld.

Activiteiten
Wij geven informatie over gemeentelijke en landelijke voorzieningen en regelingen voor kwetsbaren en voor mantelzorgers. Ook bieden wij recreatieve en educatieve activiteiten en diensten aan, afgestemd op uiteenlopende doelgroepen. Daarnaast is er een Klussendienst, een Boodschappendienst, bieden wij vervoer binnen de gemeente en begeleiden wij nieuw in de gemeente gehuisveste vluchtelingen. Bij al deze werkzaamheden zijn vrijwilligers onmisbaar. Daarom zijn we blij met de ruim 350 vrijwilligers die zich voor onze cliënten inzetten.

Vrijwilligerswerk bij de SWOP
Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers.
De werkzaamheden zijn heel divers, van het fungeren als gastvrouw of gastheer bij educatieve en recreatieve activiteiten tot het verrichten van huisbezoeken, bezorgen van maaltijden, het verrichten van klussen, het vervoeren van mensen van en naar de activiteiten van de SWOP of bijvoorbeeld een computercursus geven.
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om met en voor kwetsbaren te werken.
U wordt als vrijwilliger begeleid en ondersteund door een beroepskracht.
Het aantal uren wordt in principe afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. U kunt altijd vrijblijvend een gesprek en/of advies aanvragen bij SWOP tel: 015-3 699 699 of via info@swop.nl.

Op de pagina ‘Vacatures‘ vind u eventuele concrete openstaande vacatures vrijwilligerswerk.

Bemiddeling bij vrijwilligers voor andere (non-profit) organisaties
Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) brengt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij elkaar door middel van een (digitale) vacaturebank.
Tevens is zij actief in het geven van informatie en advies, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging voor alle vrijwilligers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Kijk op de website van het VIP voor meer informatie.
Als u gelijk naar de vacaturebank wilt gaan, klikt u hier.
Jaarlijks organiseert het VIP cursussen en/of trainingen ter bevordering van de deskundigheid van de vrijwilligers/besturen in onze gemeente.

Gedragscode
Voor onze vrijwilligers geldt een gedragscode. Hierin worden gedragsregels beschreven met betrekking tot omgangsvormen, privacy, verlies, schade en diefstal, enz.

Vertrouwenspersoon
Vrijwilligers die actief zijn bij de SWOP kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon van ArboNed.

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft over handelingen of beslissingen van een medewerker of de organisatie kunt u dit in eerste instantie bespreken met de coördinator van de dienst of activiteit en eventueel met de directeur. Samen bekijkt u of u tot een oplossing kunt komen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.