Tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten bijstandsgerechtigden verplichten tot een tegenprestatie. Gemeenten mogen binnen de grenzen van de Participatiewet zelf kiezen hoe zij deze tegenprestatie invullen. Sindsdien is de nieuwe participatiewet van kracht: hierin is de wettelijke verplichting verankerd om maatschappelijk actief te zijn als Tegenprestatie voor een uitkering.

In 2015 is de ‘Tegenprestatie’ gestart in Pijnacker-Nootdorp. Inwoners met een bijstands-uitkering wordt gevraagd om 8 uur vrijwilligerswerk in de week te gaan doen. Samen met de gemeente is Bureau Vrijwilligerswerk aan de slag gegaan om deze toekomstige vrijwilligers te bemiddelen naar geschikt vrijwilligerswerk. Dit onder het motto:
‘Kracht ligt niet in het moeten, maar in de positieve benadering vanuit mensen zelf.’

Uitkeringsgerechtigden die al vrijwilligerswerk doen, of dat gevonden hebben via Bureau Vrijwilligerswerk, vallen ook onder de vrijwilligersverzekering.

Als een uitkeringsgerechtigde geen vrijwilligerswerk doet, kan hem een tegenprestatie worden opgelegd. Op dat moment heeft de klant geen vrije keuze en dient hij het gemeentelijk aanbod te accepteren en is het geen vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden bij de Biesieklette of de groenvoorziening.

VIP woont incidenteel een bijeenkomst van de gemeente bij om deze groep mensen met een uitkering voor te lichten over vrijwilligerswerk. Daarna gaat VIP kandidaten bemiddelen naar organisaties met openstaande vacatures. Voor deze kandidaten geldt; werk gaat altijd voor.

Maatwerk
VIP vindt het belangrijk dat de tegenprestatie aansluit bij de wensen en mogelijkheden van degene die de werkzaamheden uitvoert. Er is sprake van een ‘win-win’ situatie: de bijstandsgerechtigde ervaart veel voordelen van het vrijwilligerswerk en de maatschappelijke organisatie beschikt over meer vrijwilligers.

Voor organisaties geldt: geef ze een kans om ervaring op te doen, ook al is niet van te voren bekend hoe lang ze blijven.
Indien bij ons bekend, zullen we altijd bij de bemiddeling vermelden of het om een tegenprestatie gaat. Er zijn ook kandidaten die zelf op zoek gaan, dus vraag altijd door.
Kandidaten die zelf vrijwilligerswerk vinden (of via VIP) vallen onder de lokale vrijwilligersverzekering.
Is jullie organisatie op zoek naar vrijwilligers voor minimaal 8 uur per week? Stuur een e-mail en VIP neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer info is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vrijwillige Coaches
VIP heeft vier vrijwilligers opgeleid tot Vrijwillige Coaches. De coaches gaan de Tegenprestatiekandidaten ondersteunen en begeleiden waar nodig. De bemiddeling wordt gedaan door de consulent van VIP en de coach gaat aan de slag om deze mensen een extra steuntje in de rug te geven. De coach gaat bijvoorbeeld mee op kennismakingsgesprek of kan zelfs meegaan op de eerste werkdag.

tegenprestatie

Vrijwillige coach voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft

Niet alleen de bijstandsgerechtigden maar ook andere toekomstige vrijwilligers kunnen begeleiding krijgen naar vrijwilligerswerk toe. Twee coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een taalachterstand. Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen, een steuntje in de rug nodig heeft en niemand heeft om hen te helpen, kan via VIP een coach als begeleider toegewezen krijgen.

Vergoeding mag als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95,00 euro per maand is en maximaal  764,00 euro per jaar. Dit veranderd per 1 april 2017, dan mag er ook een vergoeding van € 1.500,00 per jaar gekregen worden.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar. Bron: belastingdienst.nl