Example Frame

Een nieuwe website: Hulpinjebuurt.nl voor onderlinge hulp

http://www.hulpinjebuurt.nl maakt het mogelijk om digitaal hulp te vragen en deze te koppelen aan het aanbod van een buurt-, wijk- of dorpsgenoot. Hulpinjebuurt.nl maakt het ook mogelijk om digitaal hulp aan te bieden en deze te koppelen aan een hulpvraag van een buurt-, wijk of dorpsgenoot. In buurten doen mensen iets voor elkaar. Van die kleine dingen die in een buurt zo gewoon zijn. Doordat op de website weinig gegevens openbaar worden getoond, kunt u op een veilige manier een hulpvraag of aanbod plaatsen. Ga snel naar hulpinjebuurt.nl en geef uw vraag of aanbod aan. Als het u zelf niet lukt of u heeft geen computer vraag dan assistentie bij het plaatsen van uw vraag of aanbod bij bekenden, familie of bij de professionele hulpverleners die u kent.
Elkaar helpen in de buurt, wijk of dorp zal steeds vaker nodig zijn en voorkomen omdat de beschikbare professionele hulp en zorg door bezuinigingen geleidelijk zal afnemen. Natuurlijk is er  niets mis mee om elkaar bij alledaagse dingen iets vaker te helpen als je dit om welke reden dan ook niet zelf (meer) kunt.
De totstandkoming van de koppeling blijft de verantwoordelijkheid van degene die hulp vraagt en degene die hulp aanbied. Dit betekent dat zowel hulpvrager als hulpaanbieder oplettend moeten zijn op de wederzijdse afspraken die worden gemaakt over de hulpverlening en het verloop hiervan.

 

 

Aan de publicaties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de SWOP kan niet worden aangesproken op eventuele fouten.

SWOP op Twitter