Example Frame

Nieuwe directeur bij de SWOP

Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is het bestuur van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) er in geslaagd een nieuwe directeur aan te stellen. Per 1 februari 2017 zal mevrouw Denise van Zundert – Lamers in de functie van directeur van start gaan. Denise heeft ruime ervaring in het welzijnswerk en is nu nog directeur bij een andere stichting. De reden voor de aanstelling is dat de huidige directeur Harry Keuter per 1 juni 2017 met vervroegd pensioen zal gaan na bijna 19 jaar actief te zijn geweest bij de SWOP en 43 jaar in de sector Welzijn. Vanaf 1 februari zal Denise van Zundert nader worden voorgesteld aan onze bezoekers, klanten en relaties.

Ook in het bestuur komt een nieuw gezicht. Mevrouw Mieke Ruigrok, die in de laatste bestuursvergadering is benoemd, zal per 1 januari 2017 de portefeuille financiën overnemen van Piet van der Kruk die na bijna 10 jaar trouwe dienst per 1 juli 2017 het bestuur zal verlaten. De SWOP gaat met de wisselingen samen met bestuur, medewerkers en de vele vrijwilligers weer een geheel nieuwe periode tegemoet met diverse uitdagingen.

 

Hulpinjebuurt.nl voor onderlinge hulp

http://www.hulpinjebuurt.nl maakt het mogelijk om digitaal hulp te vragen en deze te koppelen aan het aanbod van een buurt-, wijk- of dorpsgenoot. Hulpinjebuurt.nl maakt het ook mogelijk om digitaal hulp aan te bieden en deze te koppelen aan een hulpvraag van een buurt-, wijk of dorpsgenoot. In buurten doen mensen iets voor elkaar. Van die kleine dingen die in een buurt zo gewoon zijn. Doordat op de website weinig gegevens openbaar worden getoond, kunt u op een veilige manier een hulpvraag of aanbod plaatsen. Ga snel naar hulpinjebuurt.nl en geef uw vraag of aanbod aan. Als het u zelf niet lukt of u heeft geen computer vraag dan assistentie bij het plaatsen van uw vraag of aanbod bij bekenden, familie of bij de professionele hulpverleners die u kent.
Elkaar helpen in de buurt, wijk of dorp zal steeds vaker nodig zijn en voorkomen omdat de beschikbare professionele hulp en zorg door bezuinigingen geleidelijk zal afnemen. Natuurlijk is er  niets mis mee om elkaar bij alledaagse dingen iets vaker te helpen als je dit om welke reden dan ook niet zelf (meer) kunt.
De totstandkoming van de koppeling blijft de verantwoordelijkheid van degene die hulp vraagt en degene die hulp aanbied. Dit betekent dat zowel hulpvrager als hulpaanbieder oplettend moeten zijn op de wederzijdse afspraken die worden gemaakt over de hulpverlening en het verloop hiervan.

 

 

Aan de publicaties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de SWOP kan niet worden aangesproken op eventuele fouten.

SWOP op Twitter